Testvéri Közösség

Örömvasárnapi körlevél

„Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.” (1Kor 1,9–10)

2013- ban indítottam el - Isten szeretett gyermekeinek címmel - az örömvasárnapi körleveleket. Minden hónap harmadik vasárnapján megkapják a  körlevelet az érdeklődők. Hiszen bárhol élünk a világban, a harmadik vasárnap mindenütt az első Korintusi levél szellemiségét sugározhatja. Kérünk benneteket: havi levelet küldjétek el barátaitoknak, közösségeiteknek, hogy együtt növekedjünk örömben és cselekvő szeretetben.

Minden hónap harmadik vasárnapja olyan különleges találkozás legyen a közösség számára, ahol fizikailag ugyan egymástól távol, de lélekben, cselekedetben és örömben egyek vagyunk Krisztusban. A levelek gondolatébresztő, lélekemelő írásokat tartalmaznak, ezzel is erősítve összetartozásunkat a mindennapok életút-járásában.

 

A jézusi út követése minden keresztény ember számára alapvető feladat.

Minden érdeklődőt, útkeresőt (kortól, egészségi állapottól, felekezeti hovatartozástól függetlenül) szeretettel várok, aki az örömvasárnapi közösségi kezdeményezést szeretné beépíteni az életébe és másokkal megosztani.

Cselekvő testvéri közösség

Minden hónap harmadik vasárnapját az Öröm Napjává tesszük: szeretetünket, figyelmünket és gondoskodásunkat irányítsuk azokra, akik a közelünkben vagy akár tőlünk távolabb élnek. Ezt a napot velük töltve hitünket testvéri és felebaráti szeretetben közösen éljük meg! Mindezt egyszerűen, szívből tegyük, középpontban emberi kapcsolataink elmélyítése álljon!

„Jézus követése határozottan ez: szeretetből nyomába szegődni, ugyanazon az úton haladni, amelyen Ő jár. Kérjük mi is Jézus követésének kegyelmét, hogy azon az úton járjunk, amelyet Ő mutatott nekünk, és amelyre Ő tanított meg bennünket. Ő pedig soha nem hagy minket magunkra, mindig velünk marad.” (Ferenc pápa)

Gyakorlati ötletek az együttlétek tartalmassá tételére

„Az istenhitünk által használjuk ki az emberi agyban rejlő kreativitásunkat.” (Dr. Csókay András agysebész)

Gondolkozzunk azon, mivel tudnánk örömet szerezni a közelünkben vagy tőlünk távol élő szeretteinknek.

Fogd meg házastársad, gyermeked, szüleid vagy barátaid kezét és hívd el sétára, kirándulásra, túrázásra, játékra vagy egy jó beszélgetésre őket. Ezt a napot értük ajánld fel!

Dicsérj, ne kritika, ítélet legyen a szavaidban. Inspiráló, buzdító szavakkal, tettekkel emeld fel embertársaidat!
Haragosaidat hívd fel, vagy hívd megbékélésre! Imáidban kérd Istent, hogy nyissa meg szívedet a megbocsájtásra, kiengesztelődésre, elfogadásra!
Rég nem látott rokonaidat, ismerőseidet látogasd meg, vagy írjál nekik!
Ha olyanok jutnak az eszedbe, akiknek hálás vagy, mert általuk jobbá váltál, vagy jobb döntést hoztál egy számodra fontos kérdésben, hívd fel őket, hogy örömet szerezz nekik és köszönjed meg nekik! (Ez nagyon jó dolog, mert sokszor nem is hisszük, hogy egy-egy beszélgetés után, mi dolgozik a másik emberben és hogyan változik meg általa.)

 

Molnár Renáta 2013

Cor-Way® életmódtréner

Ébredjünk együtt mindennap Isten Igéjére

Szeretnénk, ha a közösség tagjai felekezettől függetlenül minden reggel a napindító gondolatot, Isten Igéjét virtuális közösségben olvasva, hallgatva együtt ébrednének. Ehhez küldöm a következő ajánló linkeket:

Katolikus: http://www.evangelium365.hu/

Református: http://maiige.hu/

Evangélikus: http://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

További....

Örömvasárnapi körlevél

Feliratkozás »

Archívum

Apa nem hagy egyedül
Isten fog téged
Pilinszky János: Imádságért
Vándorfény

 

Jézusi gyaloglás születése
 

Hofher József jezsuita szerzetes és Molnár Renáta Cor-Way® életmódtréner, 4 gyermekes édesanya közös álma valósult meg abban a lelkigyakorlatban, amely a mai kor emberét a maga teljességében szólítja meg.
 

Lelkigyakorlat 2 lépésben
 

A 4 napos kétlépéses lelkigyakorlat az imádkozást a mozgással, a lelket a testtel összekapcsolva vezet be a szemlélődő Jézus-imába, a test- és mozgáskultúrába és a nordic walking alapjaiba.
 

Jézussal Gyaloglók
Testvéri Közössége

„Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások...” (1Kor 1,9–10)

Kapcsolat

Molnár Renáta
Cor-Way® életmódtréner
személyi edző, lelkigyakorlat vezető


+36 30 687-9203


Hofher József SJ
spirituális kísérő
lelkigyakorlat vezető