Jézusi gyaloglás lelkigyakorlatának születése

Hofher József SJ – Molnár Renáta

Jézusi gyaloglás gondolata 2010-ben egy Cursillo lelkigyakorlaton született, Hofher József jezsuita szerzetes tanúságtétele, majd az atya és Molnár Renáta négygyermekes édesanya, testnevelő tanár, személyi edző beszélgetése nyomán.

Molnár Renáta gyermekkora óta a Regnum Marianum közösséghez tartozva, és a mozgáshoz kapcsolódó mély Isten-élménye, meghatározta a hithez, a sporthoz, a lelkiséghez, imádsághoz való személyes kapcsolatát, kötődését. Fájó, ám mégis egyik legnagyobb ajándékként megélt élménye: egy komoly kerékpáros balesetből való felépülése 2008-ban a Pilisben megtapasztaltatta vele test és lélek törékenységét; s a járáshoz kötődő mély testi-lelki rehabilitációját a Jézusi gyaloglás alapigéjét a jól ismert szentírási mondatban találta meg: „Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!” (ApCsel 3,1–6). 

Ezeknek a „szikrák”-nak nyomán körvonalazódott, fogalmazódott meg Hofher József és Molnár Renáta vágya. 

2011-ben született meg a Jézusi gyaloglás mint új lelkigyakorlatos módszer

Lelkigyakorlat két nézőpontból:

Bevezetés a Jézusi gyaloglásba/Gyaloglás Jézussal.

Az állóképességi sportok közül a gyaloglás nordic walkinggal kiegészítve kínálkozott a legjobb testmozgásnak. 

Molnár Renáta kidolgozta a mozgás szakmai alapokra épülő, lépésről lépésre megvalósuló programját, mellyel tanítja és segíti is a különböző korú és egészségi állapotú résztvevőket, hogy elméletben és gyakorlatban is megismerkedve a test élettanának legfőbb jellemzőivel, és azzal, hogy hogyan tudják beépíteni a testmozgást és a hozzá kapcsolódó belső imádságot a maguk életébe. 

Hofher József atya pedig a kápolnában a Jézus-imával ismerteti meg az érdeklődőket.  

Ima és mozgás Jézussal

Hofher József atya és Molnár Renáta közösen beszélte/beszéli át, csiszolja, formálja – a visszajelzések alapján is – a lelkigyakorlatot. A nordic walking testgyakorlatait szervesen köti össze a lelki tartalommal, imádsággal, a nordic-bot pedig test és lélek egysége bemutatásának kiváló eszközévé válik. 

 

A lelkigyakorlatos programnak először Dobogókőn a jezsuiták adtak otthont, majd Tahi, Homokkomárom, Püspökszentlászló és Veszprém, majd 2017-től Máriabesnyő.

Az ország több pontján is igyekeznek meghonosítani a mozgás és imádság új típusú civil szervezésű lelkigyakorlatát. 

 

Később Schuller Melinda SJC, Fodor János atya, majd 2014–2016 között dr. Versegi Beáta CB nővér és Schuschnigg Theresia CB nővér a Nyolc Boldogság Közösség tagjai is bekapcsolódtak a lelkigyakorlatok szervezésébe, kísérésébe. 

Minthogy sok mozgásában kissé korlátozott érdeklődő is jelentkezett a lelkigyakorlatra, a mozgás oldalának erősítésére szintén 2014-től, az állóképességi mozgások mellé Papp Cecília gyógytornász és csapata vezetésével gerinc-gyógytorna és légzőtorna is bekerült a programba, segítve a különböző egészségi állapotú embereket testi felépülésükben és járóképességük fejlesztésében, visszanyerésében.

 

Molnár Renáta 2011–2016 között 40 alkalommal szervezett lelkigyakorlatokat országszerte, megismertetve a mozgásnak és imakapcsolatnak ezt a formáját.

A sport/mozgás és lelkiség alapjait már 2010-ben kezdte el kidolgozni. 

2015-től a lelkigyakorlatok mellett a "Mozgáslelkiség" missziós küldetéseként a (Cor-Way LelkesTest program részeként) tanítja a mozgás/sport és ima kapcsolatát, amelyet mint Cor-Way sportmissziót visz országszerte és határon túlra is a különböző felekezetekhez, közösségekhez.