Jézusi gyaloglás lelkigyakorlatának születése

Jézusi gyaloglás gondolata 2010-ben egy Cursillo lelkigyakorlaton született, Hofher József jezsuita szerzetes tanúságtétele, majd az atya és Molnár Renáta négygyermekes édesanya, testnevelő tanár, személyi edző beszélgetése nyomán.

Molnár Renáta gyermekkora óta a Regnum Marianum közösséghez tartozva, és a mozgáshoz kapcsolódó mély Isten-élménye, meghatározta a hithez, a sporthoz, a lelkiséghez, imádsághoz való személyes kapcsolatát, kötődését.

Így 20 évesen a Regnum Marianum Sport Egyesület alapítójának választották 1989-ben.

40 éves születésnapja előtt fájó, ám mégis egyik legnagyobb ajándékként megélt élménye: egy komoly kerékpáros balesetből való felépülése 2008-ban a Pilisben megtapasztaltatta vele test és lélek törékenységét; s a járáshoz kötődő mély testi-lelki rehabilitációját a Jézusi gyaloglás alapigéjét a jól ismert szentírási mondatban találta meg: „Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!” (ApCsel 3,1–6). 

Ezeknek a „szikrák”-nak nyomán körvonalazódott, fogalmazódott meg Hofher József és Molnár Renáta vágya. 

2011-ben született meg a Jézusi gyaloglás mint új lelkigyakorlatos módszer

Lelkigyakorlat két nézőpontból:

Bevezetés a Jézusi gyaloglásba/Gyaloglás Jézussal.

Az állóképességi sportok közül a gyaloglás nordic botokkal kiegészítve kínálkozott a legjobb testmozgásnak. 

Molnár Renáta kidolgozta a mozgás szakmai alapokra épülő, lépésről lépésre megvalósuló programját, mellyel tanítja és segíti is a különböző korú és egészségi állapotú résztvevőket, hogy elméletben és gyakorlatban is megismerkedve a test élettanának legfőbb jellemzőivel, és azzal, hogy hogyan tudják beépíteni a testmozgást és a hozzá kapcsolódó belső imádságot, lelkiséget a maguk életébe. 2015-től Cor-Way® módszertana alapján. 

Hofher József atya pedig a kápolnában a Jézus-imával ismerteti meg az érdeklődőket.  

Ima és mozgás Jézussal

A Jézussal való mozgás, járás és imádság Renáta életében nemcsak a személyes tapasztalatok alapján született. A mozgás és lelkiség összekapcsolása, mint családi testi-lelki-szellemi örökség is jelen volt. Szépapja Mérő József 1866-ban 180 cm és 50-60 kg-os cseresznyefa kereszttel Bajáról imádságos lélekkel elgyalogolt a vállán a kereszttel Jeruzsálembe.  „Jézus szereteteiért” felajánlva a keresztet a Gethsemane barlangban hagyta. Jelenleg a másolatát őrzik a Gethsemane barlangban, mint Magyar Mérő-kereszt.”

Hofher József atya és Molnár Renáta közösen beszélte/beszéli át, csiszolja, formálja – a visszajelzések alapján is – a lelkigyakorlatot. A nordic walking testgyakorlatait szervesen köti össze a lelki tartalommal, imádsággal, a nordic-bot pedig test és lélek egysége bemutatásának kiváló eszközévé válik Renáta oktatási módszertanában, egészségprogramjának részeként. 

 

A lelkigyakorlatos programnak először Dobogókőn a jezsuiták adtak otthont, majd Tahi, Homokkomárom, Püspökszentlászló és Veszprém, majd 2017-től Máriabesnyő.

Az ország több pontján is igyekeznek meghonosítani a mozgás és imádság új típusú civil szervezésű lelkigyakorlatát.  

Molnár Renáta 2011–2016 között 40 alkalommal szervezett lelkigyakorlatokat országszerte, megismertetve a mozgásnak és imakapcsolatnak ezt a formáját.

A sport/mozgás és lelkiség alapjait már 2010-ben kezdte el kidolgozni a Regnum Marianumban szerzett tapasztalatai alapján.  

2015-től a lelkigyakorlatok mellett a "Mozgáslelkiség" missziós küldetéseként a (Cor-Way® LelkesTest program részeként) tanítja a mozgás/sport és ima kapcsolatát, amelyet, mint Cor-Way® sportmissziót visz országszerte és határon túlra is a különböző felekezetekhez, közösségekhez.