Jézusi gyaloglás lelkigyakorlatának születése

Hofher József SJ – Molnár Renáta

Gyaloglás Jézussal
lelkigyakorlat

Jézusi gyaloglás gondolata 2010-ben egy Cursillo lelkigyakorlaton született, Hofher József jezsuita szerzetes tanúságtétele, majd az atya és Molnár Renáta négygyermekes anya, testnevelő tanár, személyi edző beszélgetése nyomán.

Molnár Renáta gyermekkora óta megélt, a mozgáshoz kapcsolódó mély Isten-élménye, meghatározza a hithez, a sporthoz, a lelkiséghez, imádsághoz való személyes kapcsolatát, kötődését. Fájó, ám mégis egyik legnagyobb ajándékként megélt élménye: egy komoly kerékpáros balesetből való felépülése 2008-ban megtapasztaltatta vele test és lélek törékenységét; s a járáshoz kötődő mély testi-lelki rehabilitációját a Jézusi gyaloglás alapigéjét a jól ismert szentírási mondatban találta meg: „Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!” (ApCsel 3,1–6). 

Ezeknek a „szikrák”-nak nyomán körvonalazódott, fogalmazódott meg Hofher József és Molnár Renáta vágya. 

2011-ben született meg a Jézusi gyaloglás mint új lelkigyakorlatos módszer

Lelkigyakorlat két nézőpontból:

Bevezetés a Jézusi gyaloglásba/Gyaloglás Jézussal.

Az állóképességi sportok közül a gyaloglás nordic walkinggal kiegészítve kínálkozott a legjobb testmozgásnak. 

Molnár Renáta kidolgozta a mozgás szakmai alapokra épülő, lépésről lépésre megvalósuló programját, mellyel tanítja és segíti is a különböző korú és egészségi állapotú résztvevőket, hogy elméletben és gyakorlatban is megismerkedve a test élettanának legfőbb jellemzőivel, és azzal, hogy hogyan tudják beépíteni a testmozgást és a hozzá kapcsolódó imádságot a maguk életébe. 

Hofher József atya pedig a kápolnában a Jézus-imával ismerteti meg az érdeklődőket.  

Ima és mozgás Jézussal

Hofher József atya és Molnár Renáta közösen beszélte/beszéli át, csiszolja, formálja – a visszajelzések alapján is – a lelkigyakorlatot. A nordic walking testgyakorlatait szervesen köti össze a lelki tartalommal, imádsággal, a nordic-bot pedig test és lélek egysége bemutatásának kiváló eszközévé válik. 

 

A lelkigyakorlatos programnak először Dobogókőn a jezsuiták adtak otthont, majd Tahi, Homokkomárom, Püspökszentlászló és Veszprém, majd 2017-től Máriabesnyő.

Az ország több pontján is igyekeznek meghonosítani a mozgás és imádság új típusú civil szervezésű lelkigyakorlatát. 

 

Később 2014–2016 között dr. Versegi Beáta CB nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja is bekapcsolódott a lelkigyakorlatok szervezésébe, kísérésébe. 

Schuschnigg Theresia CB nővér – ugyancsak a Nyolc Boldogság Közösség tagja – sokéves imaiskolát vezető tapasztalatai is hozzájárulnak a lelkigyakorlat módszerének, tartalmának alakításához.

Minthogy sok mozgásában kissé korlátozott érdeklődő is jelentkezett a lelkigyakorlatra, a mozgás oldalának erősítésére szintén 2014-től, az állóképességi mozgások mellé Papp Cecília gyógytornász vezetésével gerinc-gyógytorna és légzőtorna is bekerült a programba, segítve a különböző egészségi állapotú embereket testi felépülésükben és járóképességük fejlesztésében, visszanyerésében.

 

Molnár Renáta 2011–2016 között 40 alkalommal szervezett lelkigyakorlatokat országszerte, megismertetve a mozgásnak és imakapcsolatnak ezt a formáját. 2010-ben kezdte kidolgozni a sport és a mozgáslelkiség alapjait. Az évek során számos önkéntes – papok, szerzetesek, sportszakemberek – lelki és mozgáskísérő szolgálata segítette és segíti a lelkigyakorlat arculatának formálását.

 

 

 

Jézusi gyaloglás születése
 

Hofher József jezsuita szerzetes és Molnár Renáta Cor-Way® életmódtréner, 4 gyermekes édesanya közös álma valósult meg abban a lelkigyakorlatban, amely a mai kor emberét a maga teljességében szólítja meg.
 

Lelkigyakorlat
 

A 4 napos lelkigyakorlat az imádkozást a mozgással, a lelket a testtel összekapcsolva vezet be a szemlélődő Jézus-imába, a test- és mozgáskultúrába és a nordic walking alapjaiba.
 

MozgásLelkiség
 

A mozgás és spiritualitás új nyelve, Jézus értünk való gyaloglása a hit közösségében – a közös nyelvben, Jézus Krisztus testvériségében válik mozgalommá.

Kapcsolat

Molnár Renáta
Cor-Way® életmódtréner
személyi edző, lelkigyakorlat vezető


+36 30 687-9203


Hofher József SJ
spirituális kísérő
lelkigyakorlat vezető